Geçen derslerimizde mysql komutlarından olan select komutu hakkında detaylı açıklamalar ve kullanım şekillerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise select komutu ile kullanılan Order By ve Limit komutlarının kullanım şekilleri ve görevlerinden bahsedeceğiz.

Order By Komutu Kullanımı

Bu komut mysql tablolarında seçilen sütunun küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmasını sağlayan komuttur. Yani seçilen bölümdeki sıralama işlemleri bu komuta göre yapılmaktadır. Mesela forumlardaki tarihe veya mesaj sayısına göre sıralama işlemlerini yapan komut budur. ASC ve DESC olmak üzere iki tip sıralama şekli mevcuttur. Bunlar;
ASC: Ascending - Artan veya küçükten büyüğe sıralama,
DESC: Descending - Azalan veya büyükten küçüğe sıralama. Kullanım şekline bakacak olursak;

SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Ortalama;

Yukarıdaki komutun select komutu ile kullanıldığını bilmelisiniz. Genel kullanım şekli yukarıdaki gibidir. Kendisinden sonra gelen (Ortalama) bölümde sıralamayı gerçekleştirmektedir. Normal kullanım şeklinde ASC yani Ascending - Artan bir sıralama yapmaktadır.

MySQL Select Tablo Örnekleri

Örnek 1; Yukarıdaki Okul tablosunda öğrencileri not ortalamasına göre küçükten büyüğe dizmek istersek yapmamız gereken kod;

SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Ortalama;

Bu kod ile ortalama sütununda göre ASC bir sıralama yani artan bir sıralama yapılmıştır. ORDER BY komutundan sonra sıralama türü belirtilmemişse bu her zaman ASC varsayılan şeklinde alınmaktadır. Bu sıralama sonucunda satırların yeri 57 -76 - 85 - 86 notlarına göre yer değiştirmektedir.

Örnek 2; Aynı sıralamayı büyükten küçüğe yapmak istersek, yani öğrencileri en başarılıdan itibaren sıralamak istersek uygulanması gereken kod aşağıdaki gibi olmalıdır.

SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Ortalama DESC;

Burada görüldüğü gibi en sona DESC komutu eklenmektedir. Bu komut ile sıralama ters yönde yapılmaktadır. Kullanım şekli aynen yukarıdaki gibidir. Bu sıralama sonucunda satırların yeri 86 - 85 - 76 - 57 notlarına göre yer değiştirmektedir.

Örnek 3; Yukarıdaki sınavlar tablosunda küçükten büyüğe ders ismine göre sıralama yapılacak ise;

SELECT * FROM Sinav_Tablosu ORDER BY Ders;

Bu komut sonucunda ortaya çıkacak yeni sonuçta satırlar Beden Eğitimi, Matematik - Müzik - Türkçe sıralamasına göre yapılacaktır.

Limit Komutu Kullanımı

Bu kod ise sıralama yapıldıktan sonra veya sıralama yapılmasa bile belirtilen bölgedeki satırları seçmeye yaramaktadır. Örnek verecek olursak birinci satırdan itibaren ilk 5 satırı seçmek istiyorsak bu komutu kullanmalıyız. Forumlarda son mesajlar veya son kullanıcılar gibi gösterim işlemleri bu komut ile yapılmaktadır. Limit komutunun kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

SELECT * FROM Okul_Tablosu LIMIT 0, 1;

Limit kodundan sonra kullanılan ilk sayı başlangıç satırını ondan sonra kullanılan 2. sayı ise bu satırdan itibaren kaç satırın alınması gerektiğini belirler. Yukarıdaki kullanımda 0 yani ilk satırdan itibaren 1 satırın alınacağı belirtilmiştir.

Örnek 1; Yukarıdaki tabloda okul tablosu bölümünde ilk 2 satırı değişkenimize seçmek istersek kullanmamız gereken komut;

SELECT * FROM Okul_Tablosu LIMIT 0, 2;

Bu komut sonucunda 1. ve 2 satırlar yani Ali ve Ayşe ile ilgili detaylar değişkenimize aktarılmaktadır.

Örnek 2; Aynı tabloda 3 ve 4 numaralı satırları seçmek isteseydik uygulamamız gereken komut yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

SELECT * FROM Okul_Tablosu LIMIT 2, 2;

Yani 3. satırdan itibaren 2 satır al işlemi ile 3 ve 4. satırlar değişkenimize aktarılmaktadır.

Örnek 3; Yukarıdaki tabloda Sınav Tablosu üzerindeki ilk 3 satırı işleme almak isteseydik yapmamız gereken işlem aşağıdaki gibi olmalıdır.

SELECT * FROM Sinav_Tablosu LIMIT 0, 3;

Örnek 4; Peki okul tablosunda büyükten küçüğe sıralama yapıldıktan sonra 2 ve 3 numaralı satırları seçmek isteseydik uygulamamız gereken komut aşağıdaki gibi olmalıdır.

SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Ortalama DESC LIMIT 2, 2;

Bu komut çalıştırıldığında 85 ve 76 ortalamalı satırlar değişkenimize kaydedilecektir.

Belkide mysql kullanımında en çok kullanılan iki yardımcı komut order by ve limit komutlarıdır. Select ile birlikte kullanılan bu komutların kullanımlarını detaylıca anlatmış olduk. Diğer yardımcı komutları önümüzdeki derslerimizde öğrenebilirsiniz.