explode() Kullanımı - PHP Fonksiyonları

PHP Genel 3 Yorum »

explode() fonksiyonuna bakacak olursak. Bu fonksiyon bir değişken içindeki verileri belirlenen belirtece göre ayırmayı sağlayan fonksiyondur. Yani değişken içindeki boşluk veya noktalama işaretlerine göre ayırmayı yapıp sonucu yeni değişkene dizi olarak atıyan fonksiyondur. Aşağıdaki kullanım şekli ve örnekleri incelerseniz daha detaylı olarak anlayabilirsiniz.

explode() Fonksiyonu Kullanımı

explode("", $a, $b) olacak şekilde 3 ana bölüme sahiptir.
» Birinci kısımdaki tırnak işaretleri ("") arasına hangi karakteri koyarsanız o karaktere göre ayırma işlemi yapılacaktır.
» İkinci kısımda bulunan değişken ($a), bölme işlemini yapacağımız değişkendir. Bu değişken içindeki bilgiler parçalara ayırılıp makalenin devamı »

substr() Kullanımı - PHP Fonksiyonları

PHP Genel 6 Yorum »

Php kütüphanesindeki önemli fonksiyonlardan bir tanesi de substr() fonksiyonudur. Karakter grubu üzerindeki belirlenen bölgeyi almaya yarar. Yani bir isim veya bir cümle üzerindeki belli bir parçayı kopyalayıp belirlediğimiz değişkene atamaya yarar.

substr() Fonksiyonu Kullanımı:

substr ($degisken, $baslangic, $sayi) şeklinde 3 adet bölüme sahiptir bunları inceleyecek olursak;
- $degisken: Bu kısım işlemi yapacağımız cümle veya karakter grubunun bulunduğu değişkeni içerir.
- $baslangic: Değişken içinde hangi karakterden kopyalama işlemine başlanacağını bu belirler. (-) negatif değerler alabilir.
- $sayi: Başlangıç karakterinden itibaren kaç karakterin kopyalanacağını belirler.

substr() Fonksiyon Örnekleri:

İlk örneğimizde "Php deneme ve örnekler" adlı cümlemizdeki makalenin devamı »

trim() Kullanımı - PHP Fonksiyonları

PHP Genel 3 Yorum »

PHP de trim() Fonksiyonu ve Kullanımı, trim() Nedir?

Php trim() fonksiyonu ile değişken içindeki karakterlerin sağ ve sol tarafındaki boşluklar kaldırılır. Örnek olarak "Ali " adında bir karakter $isim değişkeni içinde olsun, bu değişkeni trim fonksiyonundan geçirdiğimiz zaman karakter çıktısı "Ali" şeklinde olacaktır.

<? php
$degisken = 'Ali ';
echo trim($degisken);
?>
Sonuç olarak ekrana "Ali" gelecektir.

Görüldüğü gibi "Ali " değişkeni içinde sağ tarafta bulunan tek karakter boşluğu bu fonksiyon ile kaldırılmış olacaktır.

Peki değişkenimizin her iki tarafındada birden fazla makalenin devamı »

strlen() Kullanımı - PHP Fonksiyonları

PHP Genel Yorum Yok »

strlen () Fonksiyonu ve Kullanımı

PHP deki strlen() fonksiyonu ile değişkenlerimiz içinde bulunan karakter sayılarını sayabiliriz. Yani değişkenimizin içindeki kelime Ahmet olsun, fonksiyonu bu değişkene uyguladığımız zaman çıktının 5 olduğunu göreceğiz. Değişken içindeki karakter sayısını saymak için yapmamız gerekenler aşağıdaki gibi olacaktır.

<? php
$degisken = 'Ahmet';
echo strlen($degisken);
?>
Sonuç olarak ekrana 5 gelecektir.

Bu örnekteki gibi değilde eğer değişkenimizin içinde boşluklar, noktalama işaretleri veya html karakterleri bulunuyorsa, fonksiyonumuz tüm bu makalenin devamı »


Copyright © 2011 Genel Blog. Tüm Hakları Saklıdır.